Otváracia doba výdajných okienok

MENU
911 157 624

Kontakt SK

SPORT REVOLUTION SK s. r. o.

Demänovská Dolina 293
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 53416511

DIČ: 2121370273

IČ DPH:SK2121370273


Provozovny: 

  1. Biela Púť A „Predajňa športových potrieb NTC“, nachádzajúca sa na pozemku KNC parc. č. 2926/148 o výmere 475, druh pozemku: lesný pozemok, v katastrálnom území Demänovská Dolina
  2. OUTLET Demänová“ je dočasná stavba pre obchodné účely s názvom „OUTLET obchod – parkovisko“, nachádzajúca sa na pozemku KNC parc. č. 857/2 o výmere 10195 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Demänová, obec Liptovský Mikuláš, 
  3. Krupová je stavba súpisné číslo 876, druh stavby: Budova obchodu a služieb, popis stavby: KLD 15 MGD Krupová-Kosodrevinazapísaná v katastri nehnuteľností na LV č. 630 pre katastrálne územie Horná Lehota, obec Horná Lehota, stojaca na pozemku KNC parcelné číslo 1958/27 
  4.  Lúčky“ je dočasná stavba – stavebný objekt SO 03: predajňa, požičovňa športových potrieb, nachádzajúca sa na pozemku KNC parc. č. 2933/19 o výmere 4357 m2, druh pozemku: ostatná plocha, v katastrálnom území Demänovská Dolina
  5. Záhradky“ je stavba súpisné číslo 293 v katastrálnom území Demänovská DolinaBuy directly from official 2117 distributor